+421 905 666 020 | info@flexidom.eu
Často kladené otázky

FAQ

Mobilné domy sú dimenzované na slovenské klimatické podmienky. Celoročné mobilné domy vám ochotne predvedieme naživo v areáli našich mobilných domov.

Mobilný dom môžete postaviť takmer kdekoľvek. V prírode, v meste. Môžete využiť vlastný pozemok, alebo sa dohodnúť s vlastníkom pozemku na prenájme. Pozemky vhodné k umiestneniu mobilných domov nájdete aj na našej stránke.

Mobilný dom nie je nehnuteľnosť a banka k nemu nemôže zriadiť záložné právo. Klasický hypotekárny úver na mobilný dom teda nezískate.  Na financovnie môžete využiť americkú hypotéku (založenie inej nehnuteľnosti vráatane pozemku), úver z akejkoľvek stavebnej sporiteľne, spotrebný úver, firmy leasing. Financovanie si rieši každý zakazník vo svojej finančnej inštitúcii. Splátky uvedené na našom webe sú modelový príklad (americká hypotéka) pre 4-člennú rodinu s priemerným príjmom v národnom hospodárstve a štandardnými výdajmi (zdroj Hypocentrum)

V mobilnom dome sú pripravené všetky rozvody elektriky, vody a odpadov.  Privedenie inžinierskych sietí na pozemok si zabezpečí zákazník. Po osadení sa mobilný dom jednoducho spojí s inžinierskymi sieťami na pozemku. Samozrejme radi vám poradíme.

Vyrábame mobilné domy rôznych veľkostí. Kvôli preprave sú  maximálne rozmery jedného modulu nasledovné: dĺžka12m x šírka 4m x výška 3,3m. Ak však chcete väčší dom, máme jednoduché riešenie: mobilné domy je možné spájať, napr. dva vedľa seba, alebo do tvaru L.

Nie je. Mobilný dom je vybavený oceľovým podvozkom s kolesami, Mobilný dom sa osádza na betónové kocky, betónové pätky, či základovú dosku. Následne sa pripojí na inžinierske siete. Ochotne vám poradíme, ako na to.

Stavebné povolenie nie je potrebné.

Mobilný dom vám dopravíme tam, kde ho chcete umiestniť. Prevoz na dlhšie vzdialenosti sa zabezpečuje ťahačom s podvalníkom.

Karavánový mobilný domov, bežne nazývaný aj mobilný dom, mobilheim, mobil home alebo static caravan je obytné vozidlo. Patrí do tej istej kategórie vozidiel ako sú karavany a motorové karavány. Táto definícia má svoj základ v slovenských technických normách, ako aj európsky normách. Ide o normy STN EN 13878: 2003, Obytné vozidlá Termíny a definície, STN EN 1647 Obytné vozidlá na voľný čas. Karavánové mobilné domovy. Požiadavky na obytný priestor z hľadiska zdravia a bezpečnosti. Nejde o  montovaný alebo  modulárny dom, ktorý niektorí ľudia omylom tiež nazývajú mobilným domom a ktorý stavbou je.

Slovensko pre svojim vstupom do Európske únia sa zaviazalo prevziať európske normy, preto boli vydané spomínané normy aj na Slovensku ako Slovenské technické normy teda STN.

Stavebný zákon nepozná pojem „mobilný dom“, a ani nemôže pretože „ stavba typu karavánový mobilný domov“ je oxymoron čiže nezmysel. Karavánový mobilný domov nie je stavbou. A preto nie je možné uplatniť žiadne ustanovenia stavebného zákona. Je to z toho dôvodu, že karavánový mobilný domov je vozidlo presnejšie obytné vozidlo. STN EN 1647 a STN EN 13 878 definujú pojem karavánový mobilný domov nasledovne: „prepraviteľné obytné vozidlo, ktoré svojou konštrukciou nespĺňa požiadavky na prevádzku cestných vozidiel a slúži ako mobilný prostriedok určený na prechodné alebo sezónne používanie“.

V STN EN 13 878: 2002 je v národnom predhovore uvedený mimo iného zoznam súvisiacich noriem a právnych predpisov v SR. Ide o STN Základná terminológia  cestných vozidiel. Druhy cestných vozidiel, Zákon č.315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách a vyhláška  MDPT SR č.116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách. Nespomína sa tam Stavebný zákon, pretože logicky stavebný zákon nerieši problematiku obytných vozidiel.

Taktiež žiadny právny predpis neobmedzuje dobu a priestor umiestnenia vozidla na súkromnom pozemku, netreba toto riešiť z titulu štátneho orgánu.

Ústava Slovenskej republiky ako právneho a slobodného štátu zaručuje, že „to čo nie je zakázané je povolené“, čiže akákoľvek činnosť, ktorá nie je zakázaná právnym predpisom je dovolená a nemôže byť sankcionovaná.

Využite kontaktný formulár

Máte otázku