+421 905 666 020 | info@flexidom.eu
Mobilne domy a stavebne povolenie

Mobilné domy FLEXIDOM sa vyrábajú podľa technickej normy EN 1647+A1 pre OBYTNÉ VOZIDLÁ NA VOĽNÝ ČAS. Normu schválil v roku 2004 Európsky výbor pre normalizáciu so sídlom v Bruseli (CEN – Comité Európéen de Normalisation). Členmi CEN sú všetky členské štáty EU, ale aj Nórsko, Island, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Členovia CEN sú povinní plniť vnútorné predpisy CEN a udeliť európskej norme EN 1647+A1 bez akýchkoľvek zmien postavenie národnej normy.

Na Slovensku má európska norma EN 1647+A1 postavenie slovenskej technickej normy. Je prijatá ako STN EN 1647+A1, pričom presný názov normy je “Obytné vozidlá na voľný čas. Karavanové mobilné domovy. Požiadavky na obytný priestor z hľadiska zdravia a bezpečnosti”. Technická norma má 9 normatívnych príloh, ktoré sa zaoberajú aspektami bývania v obytných vozidlách na voľný čas. Podľa tejto normy sa vyrábajú tri výrobky:

1) Karavanové mobilné domovy: tu spadajú mobilné domy FLEXIDOM
2) Motorové karavany
3) Karavany

Aj keď sa ktorýkoľvek z týchto troch výrobkov pripojí na inžinierske siete, umiestni na betónové piliere, odmontujú sa z výrobku kolesá atď, nezmení sa na stavbu, stále ostane VOZIDLOM. A stavebný úrad nie je vecne príslušný rozhodovať o tom, kde sa parkujú VOZIDLÁ.

Úrady musia konať vždy v rámci platnej legislatívy. Celoeurópska norma EN 1647+A1 je platná bez výnimky na celom území Slovenskej republiky a dáva právnu istotu zákazníkovi, že si kupuje VOZIDLO.

Ak nepotrebujete na mobilný dom evidenčné, či popisné čislo, nie je potrebná komunikácia so stavebným úradom.

V prípade, že by ste na mobilný dom FLEXIDOM popisné číslo požadovali, vieme k domu urobiť projektovú dokumentáciu pre stavebný úrad, na základe ktorej Vám dom skolaudujú.

Uvažujete o mobilnom dome? Vyberte si z našej ponuky certifikovaných celoročných mobilných domov FLEXIDOM ORIGINALWOOD, MODERN, OFFICE, či HOTEL, ktoré sú vyrábané v súlade platnou slovenskou a celoeurópskou legislatívou.

Pridať komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *