+421 905 666 020 | info@flexidom.eu
ako sa zbaviť vlhkosti v mobilnom dome

Aby sme sa v mobilnom dome cítili zdravo a komfortne, je potrebné v miestnostiach udržiavať okrem primeranej teploty aj primeranú vlhkosť vzduchu. 

Ak je vysoká vlhkosť aj vaším neželaným spoločníkom, tak vedzte, že rovnaký problém rieši viac než 50 % domácností. 

V závere článku vám ponúkame efektívne a lacné riešenia, ktoré vám pomôžu zbaviť sa prebytočnej vlhkosti. Najprv však bude dobré prejsť si pár užitočných faktov ….

Čo je to kondenzácia?

Vlhkosť vzduchu je úmerná množstvu vodných pár vo vzduchu. V závislosti od teploty a tlaku sa mení kapacita vzduchu pre vodnú paru.

Relatívna vlhkosť vzduchu (RH) je pomer medzi aktuálnym množstvom vodnej pary vo vzduchu a jej maximálnym možným množstvom pri danej teplote a tlaku. Čím vyššia je teplota vzduchu, tým je vzduch schopný prijať viac vodnej pary. Naopak, čím nižsia teplota vzduchu, tým sa schopnosť vzduchu prijať vodnú paru znižuje.

Čo je to rosný bod?

Vzduch za určitej teploty môže obsahovať iba určité množstvo vodných pár. Čím je teplota vzduchu vyššia, tým viac vlhkosti dokáže prijať. Ak sa vzduch začne ochladzovať, vodné pary začnú kondenzovať.

Rosný bod (inak nazývaný aj Teplota rosného bodu) je stav, keď vzduch je úplne nasýtený vodnou parou. To znamená, že relatívna vlhkosť dosiahne 100% (RH = 100%). Ak do vzduchu pridáme ďalšiu vodnú paru, alebo sa vzduch ochladí, dôjde ku kondenzácii, t.j. prebytočná vodná para zmení skupenstvo z plynného na kvapalné a objaví sa voda (kondenzát).

Príklad: Keď sa sprchujete, v kúpeľni stúpa teplota aj vlhkosť vzduchu. Ak vlhkosť vzduchu dosiahne rosný bod (RH = 100%), začne voda kondenzovať na zrkadle, ktorého teplota je nižšia ako teplota vzduchu (teplota zrkadla je nižšia ako hodnota rosného bodu). Ak sa po chvíli zrkadlo zahreje na teplotu okolia, alebo ak sa vlhkosť zníži/rozptýli, zrazenie vodnej pary sa stratí (voda sa odparí).

Aká je ideálna teplota vzduchu v obytných miestnostiach?

Pre zachovanie komfortu, priemerná výsledná teplota vzduchu v obytných miestnostiach by sa mala pohybovať v rozmedzí 21°C až 23°C (v lete do 26 °C), pričom povrchové teploty by sa nemali od výslednej teploty v miestnosti líšiť o viac ako 6°C až 8°C .

V spálni by teplota nemala klesnúť pod 16°C  z dôvodu zníženia obrannej schopnosti organizmu voči respiračným ochorenia, ale aj pre zníženie rizika kondenzácie.

Príklad: Cez deň vykurujeme obytnú miestnosť na 24°C. V noci znížime teplotu na 16°C. Vďaka ochladeniu o 8°C podstatne znížime schopnosť vzduchu absorbovať vlhkosť, ktorá sa následne objaví ako skondenzovaná voda na najchladnejšom povrchu v miestnosti (najčastejšie na oknách). Pre predstavu pri relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu 75% a teplote vnútorného vzduchu 24°C dôjde ku kondenzácii vlhkosti už pri znížení teploty o 4°C.

 Aká je ideálna vlhkosť vzduchu v obytných miestnostiach?

Vlhkosť je nutné v obytnom prostredí sledovať a upravovať. Vlhkosť v miestnosti dokážeme subjektívne veľmi ťažko pociťovať a hodnotiť. Optimálna vlhkosť pre ľudský organizmus je 40%. Relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu je stanovená podľa STN 73 0540-2 na 50%. 

Dlhodobá vlhkosť nad 60% je nebezpečná, pretože na chladnejších plochách dochádza ku kondenzácii vzdušnej vlhkosti, čo vedie k tvorbe plesní na stenách. Pre predstavu, v porovnaní s relatívnou vlhkosťou 30 – 40% sa pri relatívnej vlhkosti 60% až dvojnásobne množí počet prežívajúcich mikroorganizmov (Staphylococcus, Streptococcus).

Vetranie a prívod čerstvého vonkajšieho vzduchu sú základnými predpokladmi zdravého bývania. Obytné miestnosti sa doporučujú vetrať 3krát denne (ráno – obed – večer) otvorením okien dokorán po dobu 5 až 10 minút. Dôležité je pamätať na fakt, že počas vetrania nesmie dôjť k výraznému ochladeniu vnútorných stien. Uvedený časový interval je vhodný aj počas zimných mesiacov.

Príklad: Vetraním v zimnom období sme vpustili do obytnej miestnosti studený vlhký vzduch s teplotou -10°C a relatívnou vlhkosťou 90 %. Rýchlym ohriatím tohto vzduchu prostredníctvom odovzdanej teploty stien miestnosti na teplotu 20°C sa ihneď zníži vlhkosť vzduchu na 10%  a tento čerstvý vzduch je pripravený “prijať” ďalšiu vlhkosť z miestnosti (ľudia, sušenie prádla, vodné pary z kupeľne, číi kuchyne atď.)

ÚČINNÉ A LACNÉ RIEŠENIA, AKO SA ZBAVIŤ VLHKOSTI.

Vysoká vlhkosť v chladných mesiacoch spôsobuje tvorbu plesní. Pamätajte, že plesne nemajú rady sucho a prúdenie vzduchu. Suchší vzduch v obytných miestnostiach  dosiahnete

a/ Znížením vlhkosti

  • Budete správne a pravidelne aspoň 3x denne vetrať, čo je dôležité hlavne počas zimných mesiacov. Na ventilačku a mikroventiláciu v zime zabudnite. Vetrajte intenzívne s oknami dokorán. Vytvorte spokojne aj prievan. Že ste dobre vyvetrali zistíte tak, že zmizne zarosenia z vonkajšej tabule okna.
  • Znížiť vlhkosť pomôžu aj maličkosti. Napríklad vešanie bielizne mimo interiéru, zapnutý digestor pri varení, vetranie v kúpeľni po sprchovaní, či použitie ventilátora na odvod prebytočných pár.
  • Učinným a veľmi efektívnym spôsobom ako sa zbaviť vlhkosti v mobilnom dome je použitie odvlhčovača. Neváhajte dať pár eur navyše a kúpte si odvlhčovač vzduchu so špeciálnymi funkciami, napríklad schopnosťou sušiť bielizeň. V malých priestoroch mobilného domu to určite oceníte.
  • Dôležité je skontrolovať technický stav okien, ako aj dbať na dostatočné odsadenie nábytku od stien.

b/ Zvýšením teploty:

Sledujte a dodržujte pomocou teplomera doporučenú vnútornú teplotu izieb v zimných mesiacoch. Príliš nízkymi teplotami v izbách počas chladných mesiacov si koledujete o problém.

Pridať komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *